Welkom

Waant u zich veilig achter de duinen en dijken?

Op deze website staat de kustverdediging van Nederland centraal. Wat is kustverdediging? Is de kustverdediging transparant? is de kust verdediging voldoende veilig? Voldoen de verdedigings maatregelen aan de normen? Welke normen worden er gehanteerd? Wie bepaalt hoe veilig we wonen en wie bepaalt welke maatregelen er voor hoeveel geld getroffen moeten worden?

Wat wordt er met het verdedigen van de kust verdedigd? De mensen die er wonen? De economie die erachter en ervoor floreert? De natuur in de kustzone en rondom de kustverdedigingszone? Waar bevindt zich het grootste risico? Hoe wenden we de risico's het beste af? Hoeveel geld mag de verdediging kosten?

Deze site zoekt de antwoorden op deze vragen. Deze site nodigt u uit om mee te denken en ideeen aan te dragen.

Link naar bestaande onderzoeken, poneer stellingen, en daag anders denkenden uit.

Durf aan te vallen en durf te verdedigen, durf te investeren in de veiligheid van de kust, achter de kust, rondom de kust.